Home

Genealogické služby.  

jablicka

Nabízíme

–  výzkum v oblasti rodinné historie a vypracování rodokmenu s originálním nebo ručně malovaným rodovým stromem

–  genealogické rešerše a přepisy historických textů

–  vyhledání historie Vašeho domu

–  uchování vzpomínek Vašich prarodičů a jedinečné paměti rodu v rodové kronice

Čím začít

– vyhledejte doma nebo u příbuzných rodné, oddací a úmrtní listy či jiné matriční doklady

– sestavte si jednoduchý přehled ve formě rodového stromu o Vašich známých předcích, přidejte i údaje, ke kterým nemáte doklady

– rozmyslete si, jakou formu rodokmenu byste si rádi objednali, jaké informace a o kterých předcích Vás zajímají

– pokud se rozhodnete využít našich služeb, můžete uvedené podklady předat osobně v Praze nebo zaslat ofocené či naskenované mailem příp. poštou

– matriční záznamy mladší 100 let (ale i starší, pokud jsou zapsány v knize obsahující mladší zápisy) jsou chráněny zákonem a mají k nim přístup jen přímí potomci nebo zplnomocnění zástupci – zjistit Vám je můžeme jen na základě úřední plné moci a ověřené kopie dokladu prokazujícího příbuznost (rodný nebo oddací list)

Se vším Vám poradíme, začít lze i pouze s Vaším rodným listem.

ucenec

Co lze zjistit a kde

Základní typy výzkumu

– otcovská nebo mateřská linie:  vyhledávají se jednotlivé generace otců, nositelů rodového příjmení nebo matek, nositelek rodové paměti a zvyklostí
– rozrod: složitá forma výzkumu, kdy se vychází od jednoho předka a sledují se všichni jeho potomci
– vývod z předků: obsahuje všechny předky výchozí osoby, u tří generací 14 osob, u šesti 126 osob
– soupis držitelů domu
– rodová kronika: rozhovory s pamětníky, příběhy

Zdroje

Většina archiválií je uložena v sedmi Státních oblastních archivech nebo v některém z okresních archivů, případně Národním či Vojenském historickém archivu v Praze.

– církevní fondy: matriční záznamy narození, oddání, úmrtí, zkoušky snoubenců, farní kroniky

– vrchnostenské fondy: gruntovní a pozemkové knihy, urbáře, soupisy poddaných

– soupisy obyvatelstva: berní rula, katastry tereziánský, josefský a stabilní, sčítací operáty

– fondy obcí a cechů: kroniky a různé osobní doklady obyvatel, domovní listy, pracovní knížky, svatební smlouvy, policejní přihlášky

– fondy škol: vysvědčení a školní matriky

– katastry nemovitostí: katastrální smlouvy, pozemkové knihy, stavební plány

– vojenské fondy: kmenové listy vojáků z povolání  

Ceník

 Cena se počítá podle počtu vyhledaných záznamů při 500,- Kč za záznam.

– 1 otcovská nebo mateřská linie tak vychází asi na 15000,- Kč při 30 vyhledaných záznamech.

– Samostatné archivní nebo katastrální rešerše: 500,- Kč za 1 hodinu výzkumu.

– Přepisy historických textů z češtiny: 50,- Kč za 1 matriční záznam a 500,- Kč za 1 stránku historického textu, němčina a latina dle dohody.

– Použití automobilu k dopravě do mimopražských archivů a úřadů: 6,- Kč za 1 km

Ceny se mohou upravit podle individuálních požadavků klienta na rozsah výzkumu.

 

tanecnici

Napište nám

Jak nás kontaktovat

Mgr. František Fortin, člen ČGHSP v Praze

Svépomoci 261, Praha – Zbraslav

frantisek.fortin

Czech ancestors, rodokmeny, genealogie

+420 777 661 793

frantisek.fortin@gmail.com

IČO: 66042216